perjungti

perjungti
pérjungti tr. iš vienur įjungti kitur: Perjungė elektros srovę . | refl.: Reikia stebėtis tuo lengvumu, su kuriuo jis persijungdavo (pereidavo) iš vienos nuotaikos į visai kitą A.Vencl. \ jungti; atjungti; įjungti; išjungti; nujungti; pajungti; perjungti; prijungti; sujungti; užjungti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • perjungti — pérjungti vksm. Pérjungti šviẽsą, dujàs, telefòną …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atjungti — atjùngti tr. 1. atsieti, atrišti, atskirti: Mes atjungsime plokšteles nuo tinklo rš. | Šviesa atjungia sidabrą nuo bromo Mš. neatjungiamai adv. (nlt.) neatsiejamai: Socialistinio lenktyniavimo kilimas yra neatjungiamai susijęs su partijos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išjungti — išjùngti tr. 1. atjungti, išskirti: Nepersiregistravusieji abonentai iš radijo tinklo bus išjungti sp. | refl.: Jei bičių šeimos grandis trūksta vienoje vietoje, tai išsijungia ir kiti grandies nariai rš. 2. iškinkyti iš jungo: Jaučius išjùngti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • jungti — jùngti, ia, ė tr. K, Š; SD168, B, R, MŽ31, M 1. rišti, sieti, vienyti; traukti: Ši sąsmauka jungia abu kraštus rš. Jùngti dančiu, dantiškai (sijas ir padėklus) VĮ. Parvarinė siena abi šalini sieni jungė S.Dauk. Jungti rąstus – sunkus darbas Lnk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nujungti — nujùngti 1. tr. nuimti (jungą): Nujùngiau jungą nuo jaučių J. 2. tr. nukinkyti: Jau tėtis parvažiavo, reikia eiti arklio nujungt Grž. 3. tr. nuimti (prilipusį): Reik mokėjimo velėną nujungti nu lopetos Ggr. 4. intr. nusigyventi: Jis kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pajungti — pajùngti tr. 1. pakinkyti (į jungą): Reik pajùngti jaučius J. Jautį pajùngti KI80. Šėmi jaučiai pajungti maurojo (d.) Brž. Retai mudu dainuosiv, žagreles taisydamu, jautelius pajungdamu BsO5. Šėmieji jauteliai nepajungiami JV72. Sėdėdamas ant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perjungtuvas — sm. (1) NdŽ tech. prietaisas srovei perjungti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pervesti — K, NdŽ, pervèsti K 1. tr. SD1146, Q537, H167,184, R, R106,201, MŽ, MŽ139,268, N, LL189,192, LzŽ padėti pereiti: Jis vieną paėmė už rankos, parvedė [par upikę] LKT185(Vl). Aš pervesiu par lieptelį JT443. Vyras padirbo nagines, parvedė par Ringuvą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prijungti — prijùngti tr. 1. pririšti, pridurti; pridėti: Prijùnk virvės galą prie vadžių Pn. Vieną arklį į ienas įkinkęs, o antrą pri šalies prijùngęs Skd. | refl. tr., intr.: Negyvasis gipsas ... labai iš lėto teprisijungia vandenį EncIX31. Šimtai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rankena — rankenà sf. (3b) DŽ, Švn, rañkena (1) Up, Erž; N, [K] 1. įrankio ar šiaip kokio daikto dalis, už kurios daiktas paimamas, laikomas: Pri dalgio koto yr dvi rañkenos Als. Seniau [dalgio] buvo viena rankenà Lbv. Šunkojo dalgio iš šalies yr… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”